İÇ DENETİM - Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol8 döküman bulundu ! aşağıda listelenmiştir.

Konu Açıklama İndir
İç Kontrol Kurumsal Risk Yönetimi - İç Denetimİç Denetçi , Etik Eğitici - Ahmet Sandal Eğitim DökümanıIndir
RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİMİç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı - Cüneyt GülerIndir
IIA Uluslar Arası İç Denetçiler Enstitüsü Pozisyon RaporuIIA POZİSYON RAPORU: İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNDE OYNADIĞI ROL Indir
Kurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve KatkısıKurumsal Risk Yönetimi Sürecinde İç Denetimin Rolü ve Katkısı - Enerjisa Uygulaması -Fuat ÖksüzIndir
İç Denetim Genel Bakışİç Denetimin Tüm Detayları ile Genel Bakış - ISMMMO Yahya ArıkanIndir
Kriz Sonrasıİç Denetim ve Risk Yönetiminin Değişen RolüIX. Çözüm OrtaklığıPlatformu - Kriz Sonrasıİç Denetim ve Risk Yönetiminin Değişen RolüIndir
İç Denetimde Risk YönetimiCelal Bayar Üniversitesi -İşletme Doktora Tezi -Suat KaraIndir
İç Denetim Nedir ?Özel Sektörde İç Denetim - Bertan KayaIndir

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İÇ DENETİM

KURUMSAL (ERP)